Huishoudelijk reglement en notulen

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaren Heuvelhof Tiel, versie vastgesteld d.d. 31-03-2015

Het bewonen van een appartementsgebouw en de daarin aanwezige woningen stelt, als gevolg van de relatief hoge woondichtheid, in velerlei opzichten specifieke eisen. Deze komen niet altijd overeen met de gangbare normen en opvattingen omtrent het wonen in afzonderlijke huisvesting. Dit geldt zowel voor de afzonderlijke appartementen als voor het woongebouw in zijn geheel. In dit huishoudelijk reglement zijn regels vastgelegd om in samenwerking met elkaar het woonplezier en de leefbaarheid te bevorderen.
lees het volledige document

Op het VvE Portaal van NMG VvE Beheer (TwinQ) is de meest recente versie van het Huishoudelijk reglement opgenomen. De versie op TwinQ is te allen tijde de enige rechtsgeldige variant van het document.

Splitsingsakten

De hoofdakte van splitsing van het appartementencomplex Het Heuvelhof is onderverdeeld in ondersplitsingsakten.

Hieronder vindt u links naar de volledige documenten in pdf.

Statuten Beheervereniging Binnenheuvel

Hieronder vindt u een link naar een afschrift van het volledige document in pdf.

Model reglement 1992

Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 2 januari 1992, VVE Centraal.

Dit document is van toepassing op alle splitsingsakten van Het Heuvelhof. Hieronder vindt u een link naar het volledige document in pdf.

Notulen Algemene Ledenvergadering

Log voor de notulen en alle andere officiële stukken in op het VvE Portaal Twinq van NMG VvE Beheer.

Voor toegang tot Twinq heeft u een inlognaam en wachtwoord nodig. Deze worden rechtstreeks door NMG verstrekt aan alle eigenaren bij aankoop.