Techniek, onderhoud en schoonmaak

Bij de techniek, onderhoud en schoonmaak van het appartementencomplex (appartementen aan De Kranshof en parkeerplaatsen op nivo 1) zijn meerdere partijen betrokken: de huismeester, de Technische commissie en de Technische Dienst van NMG VvE Beheer en de Schoonmaakcommissie. 

Koop

Alle storingen, reparatieverzoeken of klachten van algemene aard, dienen gemeld te worden aan de Technische Dienst van NMG VvE Beheer. Dit is mogelijk per telefoon: algemeen: 088 – 200 700 40 storingen: 088 – 200 700 42 (inclusief calamiteiten 24/7) of per e-mail: reparaties: reparatie-vve@nmg.nl schade: schade@nmg.nl voor alle overige vragen: vve@nmg.nl. Reparatieverzoeken zijn tevens te melden via het VvE Portaal van NMG (Twinq). De VvE besturen en commissies kunnen geen klachten in behandeling nemen of verhelpen!

Huur

Alle storingen, reparatieverzoeken of klachten dienen gemeld te worden aan MVGM Woning Management (in opdracht van Heimstaden B.V.).  Dit is mogelijk per telefoon (088 – 432 41 00) bij het Klanten Contact Centrum (KCC) of per e-mail (kcc.wonen@mvgm.nl).  Reparatieverzoeken zijn tevens te melden via het internetportaal van MVGM (Sofie).  Het KCC is telefonisch 24 uur per dag bereikbaar voor spoedeisende reparatieverzoeken.

Huismeester

De heer Thieu Bouwens is huismeester voor het gehele appartementencomplex Het Heuvelhof, met uitzondering van de parkeergarage op de begane grond (bij de winkels).
De heer Bouwens volgt de heer Dirk Hageman op (per 1 september 2020).

Bij de oplevering van uw koopappartement heeft u het woonwenkenboek ontvangen: raadpleeg dit bij problemen. Zie ook de controlelijst en schoonmaakadviezen onder Opleveringsdocumentatie.

Huissleutel problemen (u kunt uw woning niet in): www.openingstechnieken.nl, tel. 0418 – 745041
Gemeente Tiel: tel. 0344 – 637349
Politie Tiel: tel. 0900 – 8844 (bij alarm: 112)
Brandweer Tiel, tijdens kantooruren: tel. 0344 – 675757 (bij alarm: 112)
Ambulance: 024 – 3794888 (bij alarm: 112)

CV-installatie

Eigenaren dienen zelf zorg te dragen voor het onderhoud en eventuele vervanging van de CV-installatie. Er is geen centraal onderhoudscontract beschikbaar.

Bij het vervangen van de CV-installatie kan door het installatiebedrijf worden gevraagd om een rapport/certificaat van de gezamenlijke rookgaskanalen. Dit certificaat is beschikbaar via het VvE Portaal van NMG (Twinq). 

Op 16-03-2019 is in een uitzending van Radar gesproken over de CV-ketels van het merk Agpo Feroli, die ook in appartementencomplex Het Heuvelhof bij de bouw zijn opgeleverd. Het gaat om ketels die minstens tien jaar oud zijn. De problemen ontstaan volgens het programma Radar als de warmtewisselaar verstopt raakt doordat mensen zuinig stoken. Hierdoor ontstaat warmtestuwing in de verbrandingskamer (warmtewisselaar) en smelt het aluminium eromheen. Volgens fabrikant Agpo Ferroli treedt het probleem echter alleen op bij zwaar vervuilde wisselaars. Die moeten eigenlijk elke jaar twee jaar gecontroleerd en schoongemaakt. Als dat onderhoud langer geleden is, moet het nu alsnog gebeuren. Neem bij twijfel over de staat van uw CV-ketel contact op met MVGM (voor huurders) of met een erkend CV-installatiebedrijf (voor kopers).

Mechanische ventilatie

Met ventilatie met warmteterugwinning (WTW ventilatie) wordt evenveel verse lucht toegevoerd als gebruikte lucht afgevoerd. Verse lucht wordt toegevoerd in woon- en slaapkamers en gebruikte lucht wordt afgezogen in de keuken, de badkamer en het toilet.
Er zijn meerdere uitvoeringen van de WTW apparatuur, afhankelijk van het type woning.
Hoekwoningen: J.E. StorkAir, WHR 950 L/R
Tussenwoningen: informatie volgt…

Eigenaren dienen zelf voor het onderhoud van uw WTW-installatie zorg te dragen. Er is geen centraal onderhoudscontract beschikbaar.

Voor het goed functioneren van de WTW unit is het belangrijk om tijdig de filters te vervangen. Vervang altijd de filters wanneer het display code E80 aangeeft. Na het vervangen van het filter moet de WTW unit gereset worden. Dit is mogelijk via de knop naast het display of de stekker uit/in het stopcontact.

Zie de onderstaande handleiding voor meer informatie.

Riolering

Voor het reguliere onderhoud aan de gezamenlijke riolering en het verhelpen van verstoppingen is per VvE een onderhoudscontract afgesloten met een rioolontstoppingsbedrijf.
Meer informatie hierover is beschikbaar via het VvE Portaal van NMG (Twinq).

Beglazing

Op HR++ glas kan geen plakplastic/zonnewerende folie worden aangebracht in verband met breukgevaar bij warmteverschillen.
Glasbreuk als gevolg van het beplakken valt niet onder garantie en het wordt geadviseerd geen plakplastic of folie op het glas van de ramen aan de buitenzijde van de appartementen aan te brengen.

Uitsluitend de beglazing aan de binnentuin-zijde van de galerijen en de beglazing in algemene ruimtes worden door het schoonmaakbedrijf periodiek gereinigd. Voor het reinigen van de beglazing van uw eigen appartement dient u zelf zorg te dragen.

Zonwering

Welk type en kleur zonwering mag worden aangebracht, staat beschreven in het Huishoudelijk reglement.

Rookmelder

Merk: Firex
Type KF20 (oud 4973): om de 5 jaar batterij vervangen.
Type KF20R (oud 4985): nooit de batterij vervangen.

Wasmachines

Voorkom geluidsoverlast voor uzelf en uw buren: zet uw wasmachine op trillingsdempers.

Radiatorknoppen

Jaga handbediende knop wit (artikelnummer fabrikant 5090.110103)
Belangrijkste kenmerken:
– aansluitmaat M30
– passend op Jaga Pro ventielen
– niet thermostatisch

Videofoon

Bij een storing of defect dient u contact op te nemen met MVGM (voor huurders) of NMG VvE Beheer (voor kopers). Zie hiervoor de informatie bovenaan de pagina.

Openbare ruimte

Avri verzorgt het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Tiel. Dit omvat o.a. de volgende taken: het onderhouden van het openbare groen, het onderhouden van zitbanken, afvalbakken en (verkeers)borden in de openbare ruimte, het onderhouden van wegen inclusief gladheidbestrijding, wegmarkering, vegen, onkruidbestrijding etc., het inzamelen van zwerfafval en het bestrijden van hondenpoep, het onderhouden van de riolering en het uitvoeren van bel- en herstelwerkzaamheden.
De Avri heeft hiervoor een (anoniem) meldingsformulier op haar website: www.avri.nl/inwoners/openbare-ruimte/tiel

Meldt a.u.b. alle zaken die onder de openbare ruimte vallen rechtstreeks aan de Avri, zoals bijvoorbeeld een hekwerk dat uit elkaar valt (of is vernield), volle of afgesloten prullenbakken of vuildumping.

Ondergrondse containers

De ondergrondse containers voor huisvuil, papier/karton en glad worden beheerd en geleegd door de Avri. In het geval dat een container vol zit of defect is, laat uw vuil, papier of glas dan niet achter naast de container, maar neem dit weer mee naar huis of zet het even in uw berging: afval dat buiten de container wordt geplaatst zorgt voor extra zwerfvuil, kan worden gebruikt voor vandalisme en zorgt voor overlast door ongedierte!

Voor het melden van een volle of defecte ondergrondse vuil/papier/glas-container, kunt u direct een melding maken bij de Avri: www.avri.nl/meldingen/ondergrondse-container-werkt-nietzit-vol

Lidl / Jumbo

Duurzaam Rivierenland heeft afspraken gemaakt met de winkels: Lidl/Jumbo hebben een opruimplicht voor de entrees bij de winkels (tot 25 meter). In de praktijk worden echter vaak ’s avonds de winkelwagens wel naar binnen gehaald, maar wordt het afval niet opgeruimd.