Tuincommissie

De tuincommissie heeft als taak de VvE besturen te adviseren en ondersteunen op het gebied van de verzorging (onderhoud) van de drie tuinen, nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden en verbeteringen. De tuincommissie is het eerste aanspreekpunt voor de bedrijf dat het reguliere onderhoud van de tuinen verzorgt. 

De tuincommissie bestaat uit de volgende leden:
 Johan van Gelderen, Tjeerd Lomans en Gerrit Eilander.

Tuin@VvEHeuvelhof.nl

8 maart 2010 – Onder leiding van de voorzitter zijn vrijwillers bezig de tuinen weer gereed te maken voor het voorjaar. Deze werkzaamheden vallen buiten het reguliere onderhoud vallen en zo worden de service kosten laag gehouden.

Vrijwilligers zijn altijd welkom: 2ha tuin bijhouden is een grote klus!

29 maart 2010 – Er wordt druk gewerkt om de tuin weer groen te krijgen.

18 september 2009 – Er is een vleermuis ontdekt op niveau 3. Bij nader onderzoek door een vrijwilligster van de vleermuiswerkgroep Tiel is komen vast te staan dat het een Ruige Dwergvleermuis is en een mannetje. Normaal komen deze voor in Oost Europa. Komen richting het westen om te overwinteren en te paren. De Kranshof blijkt een uitermate geschikt obect voor deze dieren. Overigens is de vleermuis mee genomen voor nader onderzoek, ziektes e.d. Mocht u er meerdere ondekken raak ze niet aan, laat ze rustig zitten en geef dit door aan onze natuurspecialist Bob Louwerse, De Kranshof 178. Zie ook www.vleermuis.net.