Hanzetorencommissie

De Hanzetorencommissie heeft als taak de VvE besturen te informeren en ondersteunen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen rond de Hanzetoren (Parktoren) en Kristal, projectplannen van bouwbedrijf Heijmans.
De Hanzetorencommissie is het eerste aanspreekpunt voor vragen of meldingen over deze nieuwbouwprojecten.

De Hanzetorencommissie bestaat uit de volgende leden:
Henk Peters, Frank Brugman en Dominde Kuijer.

Hanzetoren@VvEHeuvelhof.nl

Hanzetoren.nl

Officiële website van Heijmans Vastgoed BV

10 januari 2020 – gelderlander.nl – Joni van Essen

Plannen voor Tielse Hanzetoren opnieuw onder de loep

TIEL – Het onkruid dat groeit op de plek aan de Binnenhoek waar ooit de Tielse Hanzetoren moet komen, wordt weggehaald, maar een toren komt er voorlopig nog niet. Ontwikkelaar Heijmans gaat terug naar de tekentafel om ‘de plannen voor de locatie opnieuw’ te bekijken. ,,Alles ligt op tafel’’, meent een woordvoerder.

Oorzaak van de verlengde bouwimpasse zijn ‘nieuwe inzichten’ die worden getoetst aan de ontwikkelplannen, aldus de Heimans-woordvoerder. ,,Als je een project ontwikkelt, kan het zijn dat je er gaandeweg met een andere bril naar gaat kijken.’’ Wat de nieuwe inzichten precies zijn, kan hij niet zeggen: net als welke vervolgstappen er worden genomen.

29 november 2018 – gelderlander.nl – Joni van Essen

Tekeningen in de prullenbak: Hanzetoren in Tiel gaat er helemaal anders uitzien

TIEL – De plannen voor de te bouwen Hanzetoren in Tiel zijn drastisch veranderd. Het aangezicht wordt anders en het aantal appartementen is gereduceerd.

5 februari 2018 – Provincie Gelderland

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum besluit : 5 februari 2018
Onderwerp : Wet bodembescherming – zaaknummer 2018-000804
Locatie van verontreiniging : Binnenhoek, Hanzetoren
Plaats : 4001 CB Tiel
Gemeente : Tiel
Nummer van verontreiniging : GE028100011

Onderwerp
Op 12 januari 2018 ontvingen wij een melding van een bodemverontreiniging. Het gaat om de bodemverontreiniging, gelegen op locatie Binnenhoek, Hanzetoren in Tiel. Op basis van de melding nemen wij een Besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid.

Besluit
Hierbij stellen wij vast dat met betrekking tot de locatie Binnenhoek, Hanzetoren in Tiel sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Bij het huidige gebruik zijn er geen onaanvaardbare risico’s. Een sanering is bij gelijkblijvend gebruik op grond van de Wet bodembescherming niet noodzakelijk. Een tijdstip voor saneren blijft in het besluit daarom achterwege. Sanering kan wel noodzakelijk zijn op een “natuurlijk moment”, zoals bij bouwactiviteiten. Voor een sanering is in dat geval instemming van het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembescherming nodig.

2018 – Overheid.nl – Provinciaal blad 2018, 1081

Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Binnenhoek, Hanzetoren in Tiel.

Vaststelling besluit bodemsanering
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij de ernst van het geval van bodemverontreinigingen de spoedeisendheid van de sanering hebben vastgesteld en hebben ingestemd met de aanpak vande (deel)sanering ingevolge de Wet bodembescherming van een bodemverontreiniging aan de BinnehoekHanzetoren te Tiel. De toplaag van de locatie bevat sterk verhoogde gehaltes voor zware metalen enPCB. De toplaag wordt ontgraven en de restverontreiniging wordt afgedekt door een duurzame aaneen-gesloten afdekking (betonfundatie van de te bouwen woontoren).

17 november 2017 – Gemeente Tiel

Stand van zaken

Door de architect van Heijmans wordt gewerkt aan het ontwerp voor de Hanzetoren binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Op korte termijn zal hierover (weer) overleg zijn met de stadsbouwmeester. Het betreft een appartementengebouw van ongeveer 60 appartementen.
De prijsklassen van de appartementen zijn nog onbekend.

Naast de beeldkwaliteit is het parkeren een belangrijk aandachtspunt. Hieraan wordt door Heijmans in overleg met de gemeente aan gewerkt.

1 november 2017 – dit-is-tiel.nl

GROND ‘KAAL’ GEMAAKT BIJ BOUWPLEK HANZETOREN

Afgelopen week is men bezig geweest om de grond ‘kaal’ te maken bij de bouwplek voor de Hanzetoren.
Ook is het bord wat er stond weggehaald, ook werd er gegraven en lijkt het erop dat de heipalen vrijgemaakt zijn.

12 juli 2017 – dit-is-tiel.nl

TIEL HANZESTAD MET EEN HANZE TOREN OF MET EEN LUCHTKASTEEL?

Voorjaar 2017 was daar ineens het bord naast de Kranshof van een appartementencomplex, een toren van 20 etage, 71 appartementen, en wel 60 meter hoog. Met deze afmeting wordt de Hanze toren hoger dan het van der Valk hotel.

23 juni 2017 – stadtiel.nl

Ingezonden: Hanzetoren voorlopig nog een luchtkasteel

TIEL – Heijmans Vastgoed heeft per brief aan de omwonenden meegedeeld dat de ontwikkeling van het ontwerp voor de 60 meter hoge Hanzetoren aan de Tielse Binnenhoek wat langer duurt dan het vooraf had gedacht. Er heeft zich “een aantal onverwachte zaken” voorgedaan en “het kost tijd om volledig inzicht in deze zaken en de consequenties te krijgen”.

21 juni 2017 – gelderlander.nl – Menno Provoost

Ontwerp woontoren Tiel moet anders, verkoop uitgesteld

TIEL – Appartementen voor de te bouwen Hanzetoren in Tiel gaan niet nog dit jaar in de verkoop, zoals de bedoeling was. Dat heeft ontwikkelaar Heijmans bekend gemaakt.

16 april 2017 – stadtiel.nl

Heijmans presenteert ‘de Hanzetoren’ tijdens succesvolle informatieavond

TIEL – Onlangs presenteerde Heijmans het voorlopig ontwerp voor het appartementencomplex ‘de Hanzetoren’ in Tiel. Tijdens de bijeenkomst toonde Heijmans de eerste ontwerpen en ideeën van de architectuur voor het gebouw, evenals de plattegronden van indelingen van de nieuwe appartementen in het complex.

7 oktober 2015 – Woonontwikkeling – Eppo van Dord

Binnenheuvel Tiel

Promotiefilm Heijmans voor laatste twee deelprojecten van Binnenheuvel te Tiel

5 januari 2007 – gelderlander.nl

‘Centrum voor zorg Tiel-Oost afgelast’

Vrijdag, 5 januari 2007 – TIEL – Volgens enkele bewoners van de Binnenheuvel is het geplande zorgcentrum voor hen en Tiel – Oost van de baan. ProTiel heeft vragen aan het Tielse college gesteld.

De internetsite www.heuvelhof.nl ‘wonen wordt genieten’ meldt nog steeds dat mensen in het appartementencomplex er straks terecht kunnen voor een pakket aan diensten. Het gaat om hulp in de huishouding, maaltijdservice, boodschappendienst, klussendienst en alarmering.
De gemeenteraad is in 2004 akkoord gegaan met een extra investering van bijna 1,3 miljoen euro voor de Binnenheuvel, mede omdat ook de inwoners van de wijk Tiel-Oost van het woonzorgcentrum gebruik zouden kunnen maken.

ProTiel is zeer verontrust over het bericht van bewoners dat dit niet doorgaat. De ontwikkeling van het woonzorgpunt is in handen van de landelijke woningcorporatie SGBB in Hoofddorp die zich vooral bezighoudt met seniorenhuisvesting. Die zou bewoners hebben meegedeeld dat het servicepunt er niet komt. Reden: de ontwikkelaar Proper Stok zou de huur van de ruimte ineens hebben verviervoudigd, schrijft ProTiel in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. SGBB en ProperStok zijn niet voor uitleg bereikbaar.