Jeu de Boules club

Iedere woensdagmiddag om 14.00 uur komt de Jeu de Boules club bij elkaar in de Noord-tuin.

Een ieder is van harte welkom!

Meer informatie over Petanque is te vinden op https://www.petanquevraagbaak.nl/