Commissies

De commissies zijn door de VvE-besturen ingesteld en geven advies en ondersteuning aan de besturen. Voor VvE Het Heuvelhof zijn de volgende commissies actief:

Technische commissie

De Technische commissie houdt zich bezig met de techniek van het gebouw, zoals de liften, afzuiginstallaties, elektra, watervoorziening, toegang tot de parkeergarage, brandveiligheid en tal van andere praktische zaken in en rondom het gebouw.

Schoonmaakcommissie

De Schoonmaakcommissie houdt zich bezig met het schoonhouden van het gebouw en het terrein, en is het eerste aanspreekpunt voor het bedrijf dat de algemene schoonmaak verzorgt.

Tuincommissie

De Tuincommissie houdt zich bezig met het onderhoud van de drie tuinen van Het Heuvelhof en is het eerste aanspreekpunt voor het bedrijf dat het tuinonderhoudt verzorgt.

Duurzaamheidscommissie

De Duurzaamheidscommissie houdt zich bezig met de mogelijkheden voor het verduurzaamen van het gebouw, subsidies en toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van gas en zonne-energie.

Hanzetorencommissie

De Hanzetorencommissie is het eerste aanspreekpunt voor plannen voor de bouw van de Hanzetoren (Parktoren) en Kristal.

Kascommissie(s)

Een onderdeel van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VvE’s bestaat uit een kascontrole per VvE. Deze controle wordt uitgevoerd door een door de ALV’s gekozen kascommissie van minimaal 2 personen, of door een extern administratiekantoor.