Bijgewerkt 12-07-2019                   Welkom op de site van de VvE Heuvelhof te Tiel.   
                                                                             
Vandaag is het: :
Voor bewoners is er een besloten Facebook pagina, meld u aan op (Heuvelhof Tiel)

De vereniging is middels een ledenvergadering op
13 maart 2006 opgericht en heeft naast de verplichting het gebouwen complex in goede staat te houden, als doelstelling het woonplezier en de leefbaarheid te bevorderen.

Het grote verschil tussen een "normale" vereniging
(zoals bijvoorbeeld een voetbal vereniging) en een vereniging van eigenaars is dat de vrijwilligheid tot lidmaatschap bij een VvE ontbreekt.

Iedere eigenaar is van rechtswege lid.
Het lidmaatschap vangt aan op het moment van het tekenen van het koopcontract bij de notaris, en eindigt pas na verkoop van het appartement bij de notaris.

Wij hopen op een nuttig gebruik van deze site en houden ons voor suggesties aan bevolen.

Het bestuur VvE Heuvelhof.