14-08-2014


10-05-2013
De Kranshof bij avond, foto Cees Bakelaar.
 
26-01-2013
De vogeltjes hebben het moeilijk, foto René Teunissen.
 
 
23-04-2012
Onderstaande picknick tafel is aangeboden door de bewoners commissie.
 
 
09-03-2012
Ook de zuidtuin bleek korsluiting te hebben, oorzaak was dat de gebruikte kabelmoffen niet waterdicht waren afgegoten.
Inmiddels heeft de technische dienst alle verbindingen waterdicht gemaakt, een deel van de bekabeling aangepast en de tuinverlichting vernieuwd conform de noordtuin.
 
13-05-2011
Onze technischedienst heeft, door kortsluiting in de noordtuin, een deel van de bekabeling aangepast,  alle verbindingen waterdicht gemaakt en de tuinverlichting vernieuwd.
 
13-04-2011
Met ondersteuning van Kraanbedrijf Schiltmans heeft ons boulesclubje een uitbreiding van de baan kunnen realiseren. Het bedrag dat wij hebben gekregen van het Oranje Fonds is goed besteedt en NL Doet met vrijwilligers van de Kranshof kunnen uitvoeren conform hun doelstelling, zie fotoalbum 07 Jeu De Boules.
Max Warbout
 
28-03-2011
Eindelijk is de aannemer begonnen met het herstel van de Zonneluifel op niveau 7. (zie verder foto album 19-Zonneluifel)
19-03-2011
Door een groep (belegen) vrijwilligers van de boulesclub werden op 19 maart voorbereidingen getroffen om het boulesbaantje aan te passen. Dankzij het Oranjefonds van NL Doet kan na goedkeuring dit plan worden gerealiseerd. Meer deelnemers kunnen dan gelijktijdig jeu de boules spelen. Zie verder het fotoalbum 07Jeu-De-Boules.
 
19-01-2011
18-10-2010
Bewoners van De Kranshof hebben op zaterdag 16 oktober, bij de C1000,  een handtekeningen actie gehouden om een Pinautomaat in de wijk Tiel Oost te realiseren. Er werden 1658 handtekeningen verzameld.
12-07-2010:
Jonge Merels in de binnentuin.
 
29-03-2010:
Er wordt druk gewerkt om de tuin weer groen te krijgen.
 
08-03-2010:
Onder leiding van de voorzitter zijn vrijwillers bezig de tuinen weer gereed te maken voor het voorjaar, dit om de service kosten laag te houden en deze werkzaamheden buiten het reguliere onderhoud vallen.
Er kunnen zich nog personen aanmelden bij Joop Spithoven, op infovveheuvelhof@kpnmail.nl daar 2ha tuin bij houden wel een erg grote klus is.
 
18-09-2009:
Bijzonder bezoek:
Er is een vleermuis ontdekt op niveau 3,zie foto. Bij nader onderzoek door een vrijwilligster van de vleermuiswerkgroep Tiel  is komen vast te staan dat het een Ruige Dwergvleermuis is en een mannetje. Normaal komen deze voor in Oost Europa. Komen richting het westen om te overwinteren en te paren. De Kranshof blijkt een uitermate geschikt obect voor deze dieren. Overigens is de vleermuis mee genomen voor nader onderzoek, ziektes e.d. Mocht u er meerdere ondekken raak ze niet aan, laat ze rustig zitten en geef dit door aan onze natuur specialist Bob Louwerse, De Kranshof 178. zie ook www.vleermuis.net
 
April 2009:
Maart 2009:
Vrijdag 7 december 2007  (De zakengids)
 
 
Woensdag 12 september 2007