Deze berichten worden automatisch doorgezonden aan ACM VvE beheer, te Nijmegen.
   Huurders dienen klachten rechtstreeks aan MVGM te melden.