De meest voorkomende storingen:
 
CV display: A1 , condenswater loopt niet weg, reinig sifon, houdt emmer eronder. Daarna resetten.
                     F5 , Waterdruk te laag, bijvullen tot 2 bar.
 
WTW display: E 80, filters zijn vervuild, reinig of vervang deze en reset door stekker uit/in.
 
Zie ook pagina: Belangrijke adviezen en het instructie boek CV/WTW.
 
Tips:
Zet de warmwater schakelaar niet op de comfort stand, zo spaart u energie.
Om snel warmwater te krijgen draait u de warmwater kraan een klein stukje open.
 
De witte WTW's, Zet winters de inblaas temp op 23 gr. en zomers op 19 gr.
De grijze WTW's zijn niet instelbaar.