Bestuursmededelingen: 
01-07-2014
Heeft u klachten of andere VvE zaken, meld dit aan td@acmvve.nl of 024-3728272
Dit is de enigste goede weg voor bewoners, het bestuur is geen klachtendienst.

11-11-2013
Zo komen de inbrekers binnen, ze doen dit in 30 seconden, klik hierop.


 
01-11-2013


02-10-2013

 
20-06-2013

11-06-2010
Algemene Ledenvergadering 2010:
De benodigde stukken zijn op 31 mei j.l. verzonden en de AVL zal worden gehouden op 15 en 22 juni 2010.
 
14-04-2010

Algemene Ledenvergadering 2010:

De Algemene Ledenvergadering zal eind mei gehouden worden, dit daar alle benodigde stukken en offertes voor het schilderwerk 2010 nog niet binnengekomen zijn. Nog even geduld dus, a.u.b.

Zonneluifels niveau 7:

Er worden per woning twee tot drie extra steun-/hangbeugels op het dak geplaatst. Vanaf 17 mei zullen hiervoor boorwerkzaamheden op het dak plaatsvinden. Er kan dus  enige geluidsoverlast ontstaan.

Tuinbeheer: 

Het  is uitdrukkelijk verboden huisdieren uit te laten in de tuinen.

Wij bedanken de tuinvrijwilligers voor al hun inspanning; dit heeft een aanzienlijke uitgave voorkomen.

Scooters/bromfietsen:

Eigenaren en huurders  van wie de berging op niveau 1 gelegen is, kunnen hun scooter of bromfiets stallen in de containerruimte NO gelegen bij de hoofd entree. Immers deze voertuigen kunnen de trap niet op/af. Wie hiervan gebruik wenst te maken dient contact op te nemen met Dirk Hageman  

06-21975503, waarna het huisnummer wordt genoteerd en er een plaatsje word toegewezen.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Het huishoudelijk reglement zal hierop tijdens de AVL worden aangepast.

Het is NIET toegestaan fietsen en/ of voertuigen in de bergingsgangen en containerruimtes te plaatsen. 

Huishoudelijk Reglement en Huurvoorwaarden:

We leven in een grote gemeenschap en om geen ergernissen en overlast te laten ontstaan zijn er een aantal regels en verplichtingen vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement en Huurvoorwaarden. Door het kopen of huren van een woning in dit complex conformeert u zich aan deze regels. Houdt u zich hier dan ook aan. Ook uw bezoekers dient u te informeren.

 
04-09-2009

Druppelsysteem:

Het druppelsysteem heeft een maximum aantal records, indien dit wordt bereikt zal het systeem moeten worden aangepast. Om  voorlopig geen hoge uitbreidingkosten te krijgen is besloten om het maximaal uit te geven aantal druppels per parkeerplaats te beperken tot twee.

Zonneluifel niveau 7:

Het G.W.I. heeft over dit geheel een uitspraak gedaan waarbij Proper Stok e.e.a. moet verstevigen en herstellen. De eerste metingen zijn uitgevoerd. De herstel werkzaamheden zullen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, uiteraard in overleg met de betrokkenen.

 Automatische deuropeners:

De opdracht is verstrekt om automatische deuropeners te plaatsen op de ingang  en  trappenhuis Noord West. Ook de scootmobiele ruimte zal hiermee worden uitgerust, hiertoe zal een speciaal slot worden geplaatst. Diegene die betalen voor het stroomgebruik van deze ruimte zal een sleutel worden verstrekt. De niet betalende zullen geen gebruik meer kunnen maken van deze ruimte en wordt verzocht hun voertuig c.q. fiets te verwijderen, of zich aan te melden, huurders bij SGBB, kopers bij Verbeek VvE management.

Het vergoedingsbedrag zal per 1 oktober 2009 worden aangepast naar € 2,-- per maand.

 Tuinbeheer: 

Er wordt overleg gevoerd met de Firma die belast is met het tuinonderhoud daar er meerdere aanmerkingen door het bestuur zijn ontvangen. Tevens lijkt het wenselijk een tuincommissie op te richten welke zich met het tuinbeheer gaat bezig houden. Personen met groene vingers kunnen zich hier voor aanmelden bij Joop Spithoven, telf. 06-42599283.

Verder is het uitdrukkelijk verboden huisdieren uit te laten in de tuinen.

 Huishoudelijk reglement en Huurvoorwaarden:

We leven in een grote gemeenschap en om geen ergernissen en overlast te laten ontstaan zijn er een aantal regels en verplichtingen vastgelegd in een huishoudelijk reglement en huurvoorwaarden. Door het kopen of huren van een woning in dit complex conformeert u zich met deze regels, houdt u zich hier dan ook aan. Ook u bezoekers dient u te informeren.

 Parkeergarage C1000-Lidl:

Er zijn voorbereidingen gestart om het betaald parkeren van parkeerlaag niveau 0 (C1000) in gebruik te nemen. E.e.a.  zal geschieden met camera bewaking.  De doelstelling is één oktober 2009 in bedrijf.

Illegale parkeerders wees dus gewaarschuwd.

Er is wel overleg geweest met Proper Stok om de nog niet verkochte parkeerplaatsen van onze parkeerlaag niveau 1 , tijdelijk te gaan verhuren, maar Proper Stok wil hiertoe niet overgaan.

Dus nogmaals één parkeerkaart is één parkeerplaats, bij overtreding riskeert u pasblokkering
 
14-07-2009
 • Met betrekking tot de zonneluifel op niveau 7 kunnen wij u berichten dat Proper Stok e.e.a. zal herstellen en verstevigen volgens richtlijnen en tekeningen welke op de GIW zitting zijn vastgesteld, een afvaardiging van het bestuur was hierbij aanwezig.
 • 14-02-2009
  Het forum is van de site gehaald omdat is gebleken dat dit geen enkele meerwaarde toevoegde.
  Hiervoor in de plaats is een gastenboek geopend.
  Per 1 maart 2009 zal er een ander schoonmaakbedrijf het gebouw onderhouden, t.w. Breeclean.
  Mocht u aan- of opmerkingen hebben verzoeken wij u dit schriftelijk te doen en uw schrijven te deponeren in de blauwe regiomeestersbus, welke in de entree hallen zijn geplaatst.
   
  20-09-2008
   
  27-03-2008
   
  14-03-2008
  Het is al meerdere malen voorgekomen dat de voordeur is dichtgewaaid, als de sleutel aan de binnenzijde van het slot is geplaatst, kunt u ook met een reserve sleutel niet meer naar binnen. Bent u buiten gesloten bel dan de sleutelspecialist, zie pagina belangrijke adviezen.
   
  Informeer ook uw bezoekers over het parkeerverbod, dat voorkomt teleurstellingen. Zie onderstaand.
  12 juli 2007 
  Banken entreehallen en tuinen aangeschaft.
  Via een tip van de Technische Commissie kwamen Dirk Hageman en ondergetekende terecht bij een bedrijf voor tuinmeubelen in Opheusden. Binnen het op de laatste ALV beschikbaar gestelde budget konden we aldaar aanschaffen:
  - een viertal fraaie banken voor de vier entreehallen;
  - vijf degelijke teakhouten tuinbanken voor de daktuinen.
  Van de laatste zullen er twee in de binnentuin worden geplaatst, twee in de buitentuin boven de parkeergarage en één in de buitentuin boven de supermarkten. Onze onvolprezen TC zal zorgdragen voor een zodanige plaatsing dat er geen risico voor dakbeschadiging zal zijn.
  Vanzelfsprekend worden de banken in de buitentuinen pas geplaatst nadat deze opgeleverd zijn.
  Wij hopen dat een en ander weer zal bijdragen aan een verhoging van het woon- en leefgenot  van onze Heuvelhof.
    
  Namens het bestuur,
  Huib de Waal
    
   
  21 mei 2007
  Niet Roken!!
  Nogmaals willen wij een ieder erop attenderen dat het verboden is om in de algemene ruimtes te roken. Dit betreft ook de parkeergarage.
  Door rokende passanten is al enkele malen het brandalarm geactiveerd!
  Daarnaast is nu een groep vrijwillige medebewoners regelmatig genoodzaakt om in de algemene ruimtes de sigarettenpeuken op te ruimen.
  Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de ruimtes zo netjes mogelijk blijven.
   
  Test verlichting 
  Om het enorme energieverbruik in de algemene ruimtes te beperken wordt er momenteel in enkele ruimtes getest met het uitschakelen van een deel van de verlichting. Wij hopen op uw begrip hiervoor.