Welkom op de site van de VvE Heuvelhof te Tiel.

Vandaag is het: :

Bijgewerkt op: 02-05-2017.
De vereniging is middels een ledenvergadering op 13 maart 2006 opgericht en heeft naast de verplichting het gebouwen complex in goede staat te houden, als doelstelling het woonplezier en de leefbaarheid te bevorden.

Het grote verschil tussen een "normale" vereniging (zoals bijvoorbeeld een voetbalvereniging) en een vereniging van eigenaars is dat de vrijwilligheid tot lidmaatschap bij een VvE ontbreekt.

Iedere eigenaar is van rechtswege lid. Het lidmaatschap vangt aan op het moment van het tekenen van het koopcontract bij de notaris, en eindigt pas na verkoop van het appartement bij de notaris.

Wij hopen op een nuttig gebruik van deze site en houden ons voor suggesties aanbevolen.

Het bestuur VvE Heuvelhof.